Wiedza drogą do sukcesu

Wiedza drogą do sukcesu

Zapraszamy mieszkańców terenów Lokalnej Grupy Działania „Północne Mazowsze” do uczestnictwa w szkoleniach realizowanym przez Greynet Krzysztof Pniewski

„ABC Przedsiębiorczości” – w ramach którego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zakładania, prowadzenia i rozliczania działalności gospodarczej

„Jak założyć organizację” – w ramach którego uczestnik nabędzie wiedzę z zakresu zakładania, prowadzenia i rozliczania organizacji pozarządowych typu fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, koła gospodyń wiejskich itp.

 

Zapewniamy bufet kawowy , obiad i materiały szkoleniowe.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny . Projekt realizowany jest w okresie czerwiec – wrzesień 2017 r.

Zapisy do 30 czerwca 2017 roku . Liczba miejsc ograniczona.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Deklaracja

Oświadczenie

Regulamin

Zgoda

 

Dane kontaktowe realizatora szkolenia:

A-Consulting Aldona Olszewska

z siedzibą w Ciechanowie, ul. Krasickiego 26, biuro terenowe Łaguny 34

tel . 023 672-79-69 ; 663 956 003

adres email: biuro@aconsulting. pl

www.acosnulting.pl

 

Miejsce realizacji szkoleń : Szkoła Podstawowa w Zielonej 06-408 Krasne

Wnioskodawca: GREYNET Krzysztof Pniewski Jarluty Małe 29; 06-461 Regimin

Operacja realizowana jest w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”

Możliwość komentowania została wyłączona.